Το Εργαστήριό μας είναι τώρα μέρος του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Σας ενημερώνουμε πως απαιτείται η εγγραφή σας στο ΓΕΣΥ www.gesy.org.cy.
Είναι δικαίωμα σας η ελεύθερη επιλογή του προσωπικού σας Ιατρού και Εργαστηρίου, και δεν απαιτείται καμία διαδικασία εγγραφής στο Χημείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.gesy.org.cy/…/hio-announcement-info-to

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.