Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε εφαρμόζει Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας.

Το Εργαστήριο είναι ένα διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο. Εργαζόμαστε στους τομείς της Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας και Μοριακής Γενετικής / Ιατροδικαστικής Αιμογενετικής.

Από το 2010 το εργαστήριο λειτουργεί με δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με τη βοήθεια προηγμένου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται για να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο Στρόβολο της Λευκωσίας.

Η διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται και υλοποιεί καθημερινά καθήκοντα και πολιτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και είναι πάντοτε διαθέσιμο για να βοηθήσει τους ασθενείς.

Η πολιτική μας είναι:

Να παρέχονται αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας προς όλους τους ασθενείς.
-Η παροχή συμβουλών στον τομέα της εγκληματολογικής γενετικής προσφέρεται επίσης από το εργαστήριο.
-Συλλογή αίματος σε κατάλληλα εγκεκριμένη περιοχή του εργαστηρίου ή στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασθενής.
-Βιοχημικές, ανοσολογικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις ανθρώπινων δειγμάτων που συλλέγονται από άτομα, γιατρούς κλπ.
-Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
-Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλων δοκιμών, τον απαιτούμενο τύπο δείγματος (π.χ. αίμα, ούρα κλπ.) Και τη συχνότητα επανάληψης των εν λόγω δοκιμών.
-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για συνεχή ενημέρωση.

H τοποθεσία μας:

Σταδίου 58, Στρόβολος

2058 Λευκωσία, Κύπρος
Or, any discussion that is generated might be dominated by the https://anassignmenthelp.com/ verbal few, with quieter students too intimidated to jump in.