ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

• Επικοινωνήστε με το Χημείο τουλάχιστο μια μέρα πριν από την αιμοληψία, ώστε να μεταφέρετε την απαίτηση του γιατρού σας ή τη δική σας για τη διεξαγωγή των αναλύσεων που σας ενδιαφέρουν • Για τις περισσότερες αναλύσεις ρουτίνας (check up)

MINI CHECK UP

<ul> <li><strong><em>?????? ???????(FBC)</em></strong></li> <li><strong><em>?????? ?????????(ESR)</em></strong></li> <li><strong><em>???????</em></strong></li> <li><strong><em>??????????? ?????</em></strong></li> <li><strong><em>?????????????</em></strong></li> <li><strong><em>???? ???????????(HDL)</em></strong></li> <li><strong><em>???? ???????????(LDL)</em></strong></li> <li><strong><em>??????????? ?????</em></strong></li> <li><strong><em>?????-????????(???????? ???????)</em></strong></li> <li><strong><em>????? ???????????(Bilirubin)</em></strong></li> <li><strong><em>???????? ?????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????????? GPT-GOT-yGT (???????? ???????)</em></strong></li> <li><strong><em>???????</em></strong></li> </ul>

MAXI CHECK UP

<ul> <li><strong><em>?????? ???????(FBC)</em></strong></li> <li><strong><em>?????? ?????????(ESR)</em></strong></li> <li><strong><em>???????</em></strong></li> <li><strong><em>??????????? ?????</em></strong></li> <li><strong><em>?????????????</em></strong></li> <li><strong><em>???? ???????????(HDL)</em></strong></li> <li><strong><em>???? ???????????(LDL)</em></strong></li> <li><strong><em>??????????? ?????</em></strong></li> <li><strong><em>?????-????????(???????? ???????)</em></strong></li> <li><strong><em>????? ???????????(Bilirubin)</em></strong></li> <li><strong><em>???????? ?????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????????? GPT-GOT-yGT (???????? ???????)</em></strong></li> <li><strong><em>?????????</em></strong></li> <li><strong><em>???????</em></strong></li> <li><strong><em>????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????????(??????,?????,??????)</em></strong></li> <li><strong><em>LDH-CPK(????????????? ??????)</em></strong></li> </ul>

ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:€20

<ul> <li><strong><em>???????</em></strong></li> <li><strong><em>???????????</em></strong></li> <li><strong><em>?????????????</em></strong></li> <li><strong><em>???? ???????????(HDL)</em></strong></li> <li><em><strong>????</strong></em> <strong><em>???????????(LDL)</em></strong></li> <li><strong><em>NON-HDL ???????????</em></strong></li> <li><strong><em>????????????? ??????????????</em></strong></li> <li><strong><em>??????????? ?????</em></strong></li> </ul>