ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το εργαστήριό μας διαθέτει συνεργασίες με ορισμένα Ταμεία-Ασφαλιστικές Εταιρείες.Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ιατρικά Ταμεία, τα οποία είναι ιδιωτικά και ημικρατικά όπως και τα περισσότερα στην Κύπρο.

Ο σκοπός αυτών των συνεργασιών είναι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο κοινό.Οι συνεργασίες με Ιατρικά Ταμεία περιλαμβάνουν την ΕΤΥΚ(Σύλλογος Τραπεζικών Υπαλλήλων).Και Ιατρικά ταμεία των ημικρατικών εταιρειών,  και οργανισμούς όπως την ΑΤΗΚ (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρος) και την ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρος).

Τα Ταμεία-Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ενισχύθεί και δυναμώση με τα χρόνια .Γι’αυτό τον λόγο η πλειοψηφία του κυπριακού πληθυσμού ανήκει σε ένα από αυτά τα Ταμεία-Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Το Εργαστήριο είναι σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως την ,UNIVERSAL LIFEALICO και EUROLIFE.Η ETHNIKI AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,COSMOS INSURANCE,PRIME INSURANCE και CNP, CYPRIALIFE επίσης συνεργάζονται με το εργαστήριο μας.

 Το εργαστήριό μας παρέχει ειδικές μειωμένες τιμές για τα μέλη:

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ
  • ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
  • ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΣΟ)