Το χημείο μας είναι ένα Διαπιστευμένο Κλινικό Εργαστήριο (ISO EN 15189:2007) που δραστηριοποιείται στους τομείς της Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας και Μοριακής Γενετικής/ Δικανικής Αιμογενετικής.Το Χημείο Διογένους ιδρύθηκε το 1999.  Το Κλινικό Εργαστήριο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Λευκωσίας (Σταδίου 58, 2058 Λευκωσία) και παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ενός κλινικού εργαστηρίου.

Το Χημείο υπηρετεί κόσμο για περισσότερα από 16 χρόνια, καλύπτοντας το ευρύτερο φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων ρουτίνας και ιδιαίτερα εξειδικευμένων αναλύσεων στην Κύπρο.

Επί σειρά ετών το Κλινικό Εργαστήριο Διογένους προσφέρει τις υπηρεσίες του και  ως κέντρο δειγματοληψίας όπου το κοινό μπορεί να δώσει δείγμα αίματος. Τα αποτελέσματα βγαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά από το εργαστήριο μας.

Η διεύθυνση και το προσωπικό του εργαστηρίου έχουν υιοθετήσει, δεσμεύονται και εφαρμόζουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και πολιτικές, κατά τη
διάρκεια των εργασιών τους.Εφαρμόζουμε, διατηρούμε και βελτιώνουμε το Σύστημα Ποιότητας του Εργαστηρίου.

 

Η πολιτική μας είναι η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων αποτελεσμάτων για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας :

  • Για την παροχή αξιόπιστων και έγκυρων αποτελεσμάτων για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας προς όλους τους ασθενείς.
  • Η παροχή της διαβούλευσης στον τομέα της εγκληματολογικής γενετικής προσφέρεται επίσης από το εργαστήριο.
  • Η συλλογή αίματος σε κατάλληλο εγκεκριμένο χώρο του εργαστηρίου ή στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασθενής.
  • Βιοχημικές, ανοσολογικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των ανθρώπινων δειγμάτων που συλλέγονται από ιδιώτες, γιατρούς κ.λπ.
  • Συμβουλές σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων δοκιμών, το απαιτούμενο είδος του δείγματος (π.χ., αίμα, ούρα κλπ) και η συχνότητα επανάληψης των δοκιμών εν λόγω.
  • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.