Το Χημείο συμμετέχει στο ΓΕΣΥ.Σας ενημερώνουμε πως απαιτείται η εγγραφή σας στο ΓΕΣΥ www.gesy.org.cy. 
Καθώς και η επιλογή του προσωπικού σας Ιατρού.Είναι δικαίωμα σας η ελεύθερη επιλογή του Εργαστηρίου και δεν απαιτείται καμία διαδικασία εγγραφής στο Χημείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.gesy.org.cy/…/hio-announcement-info-to

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.