Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κλινικού Εργαστηρίου DNA Biomedical Science Lab® που στοχεύει στην ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς επίσης και στην παροχή γενικών πληροφοριών γύρω από αυτές.

Το Εργαστήριό μας είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με το Νόμο 132/88 και έχει άδεια λειτουργίας και στους 4 τομείς εργασιών: Αιματολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία και Μικροβιολογία. Επιπλέον, στο εργαστήριο λειτουργούν οι τομείς της Μοριακής Γενετικής και της Δικανικής Αιμογενετικής, για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων αναλύσεων στο επίπεδο του DNA.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 και από την ίδρυσή του εφαρμόζει Πρόγραμμα Διασφάλισης της Ποιότητας.

Από το 2010 το Χημείο μας στεγάζεται σε ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας state of the art, ο οποίος σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή κατάρτιση του προσωπικού, διευκολύνει την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών αναλύσεων/ εξετάσεων.

Ελπίζουμε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να δεχθούμε τις δικές σας εισηγήσεις για τη βελτίωσή μας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Χρίστος Διογένους
B.Sc., M.Sc. Βιοχημεία,
M.Sc. Μοριακή Γενετική- Αιμογενετική
Δικανικός Επιστήμονας
Europ.Specialist in Clin.Chemistry and Lab. Medicine