Παρακάτω είναι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν δημοσιευθεί από το χημείο μας.Σε συνεργάσια με τους συναδέλφους μας,κάναμε τις ακόλουθες μελέτεessayghostwritingς και βγάλαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Έχουμε πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα πεδία της επιστήμης. Δίνουμε ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που διεξάγουμε. Το κάνουμε αυτό για να δώσουμε στο κοινό μας την ευκαιρία να ενημερώνονται με σημαντικά επιστημονικά δεδομένα. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις μας διεξάγονται στην Κύπρο με επίκεντρο τον κυπριακό πληθυσμό.