Η ενότητα πληροφοριών μας θα σας καθοδηγήσει προς τα δεδομένα που αναζητάτε, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

  • Εξοπλισμός Εργαστηρίου
  • Οδηγίες για τον ασθενή
  • Προετοιμασία για αναλύσεις
  • Συνεργασίες