Η εργαστηριακή υποδομή αποτελείται από υψηλή τεχνολογία που συμβάλλει σημαντικά στη διαπίστευση του εργαστηρίου, παρέχοντας γρήγορα αποδοτικά και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ο εξοπλισμός είναι state of the art, και βαθμονομείται καθημερινά με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση του προσωπικού, διευκολύνεται η εκτέλεση μεγάλης εμβέλειας εργαστηριακή ανάλυση και εξετάσεις.

Η ανάλυση ρουτίνας (όπως  ορμόνες, δείκτες καρκίνου κλπ) αντιμετωπίζεται μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ η εξειδικευμένη γενετική ανάλυση που είναι πιο περίπλοκη σε λιγότερο από μια εβδομάδα.