Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στους τομείς της Αιματολογίας, βιοχημείας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας, μοριακής γενετικής και ιατροδικαστικής Αιματολογίας, παρέχοντας ρουτίνα και εξειδικευμένη ανάλυση:

  • Νέες εξειδικευμένες δοκιμές που βασίζονται κυρίως στη μοριακή γενετική (τεστ πατρότητας, έγκαιρη ανίχνευση ιών στο επίπεδο του DNA, ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά δείγματα, κλπ.)
  • Βοήθεια για την επίλυση του εγκλήματος με την παροχή επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο ή τα αποδεικτικά στοιχεία ανάλυση που απαιτείται.
  • Συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και την Ελλάδα, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κλπ.
  • Εξωτερικές εταιρικές σχέσεις, όπως πανεπιστήμια στην Κύπρο και το εξωτερικό, για ανάπτυξη της διατριβής των μαθητών και της πρακτικής εμπειρίας των τομέων εργασίας κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους.