Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στους τομείς της Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας, Μοριακής Γενετικής και Δικανικής Αιμογενετικής, παρέχοντας αναλύσεις ρουτίνας και εξειδικευμένες:

  • Νέες εξειδικευμένες εξετάσεις που βασίζονται κυρίως στη μοριακή γενετική (τεστ πατρότητας, έγκαιρη ανίχνευση ιών στο επίπεδο του DNA, ανίχνευση ναρκωτικών σε βιολογικά δείγματα κ.ά.)
  • Συνδρομή στην εξιχνίαση του εγκλήματος, με την παροχή επιστημονικής μαρτυρίας στο δικαστήριο ή και την ανάλυση τεκμηρίων
  • Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με άλλους φορείς στην Κύπρο και την Ελλάδα, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ.ά.
  • Εξωτερικές συνεργασίες, όπως πανεπιστήμια στην Κύπρο και το εξωτερικό για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας φοιτητών και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στα πεδία εργασίας του.