Ο εργαστηριακός εξοπλισμός συμβάλλει σημαντικά στη διαπίστευση του εργαστηρίου, παρέχοντας γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Πρόκειται για εργαστηριακό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας state of the art, που διακριβώνεται τακτικά και σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή κατάρτιση του προσωπικού, διευκολύνει την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών αναλύσεων/ εξετάσεων.
Οι αναλύσεις ρουτίνας (όπως check-up, ορμόνες, καρκινικοί δείκτες κ.ά.) διεκπεραιώνονται αυθημερόν, ενώ οι εξειδικευμένες γενετικές αναλύσεις σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

[su_slider source=”media: 201,203, 204, 198, 199, 200, 197, 196, 195, 193, 194, 191, 189″]